Ochrana člověka za mimořádných událostí

dokument publikován: 23.10.2012

Dne 12. 10. 2012 jsme na prvním stupni uspořádali pro děti již tradičně projektový den zaměřený na chování člověka při mimořádných událostech. V podzimní části projektu se žáci seznamují teoreticky s problematikou událostí, při kterých je ohroženo zdraví.

V letošním roce třídy procházely těmito stanovišti:

  • Požár v bytě
  • Výstražné signály
  • Evakuační zavazadlo
  • Dopravní nehoda
  • Dopravní prevence
  • Požár v lese
  • Mimořádné události
  • Co dělat při vichřici a bouřce
  • První pomoc

Žáci se učí, jak překonat strach, nezpůsobovat zmatek, usnadnit práci záchranářům, pomoci sobě i ostatním. V letní části projektu si své znalosti ověří  při zvládání praktických situací v soutěži.