Ochrana člověka za mimořádných událostí - II.stupeň - 2. část

dokument publikován: 19.6.2014

Ochrana člověka za mimořádných událostí se uskutečnila formou soutěže družstev v rámci tříd. Tato soutěž proběhla v přírodě v okruhu asi 4 km od školy. Jednotlivá družstva se postupně vystřídala na čtyřech stanovištích a plnila různé teoretické a praktické úkoly.

Stanoviště a jejich vedoucí:

1. Evakuace (Kopanina) – B. Křivohlavá

2. První pomoc  (Pobočenský rybník) – M. Zrzavá

3. Havárie (alej u Starého Ranska) – J. Hromada

4. Terorismus, Živ. pohromy   (rybník Řeka na hrázi u lesa) – J. Remeš

Vedoucí projektu: J. Remeš, Z. Drápalík

Ceny pro vítězná družstva: B. Křivohlavá

Fotodokumentace: M. Zrzavá

Zápis –  Z. Drápalík, J. Remeš

Vítězná družstva:

  • 6.A – T. Vojáčková, K. Mikulecká, A. Matějková, K. Bažoutová, S. Kolouchová
  • 6.B – A. Hejkalová, B. Stejskalová, V. Polánská, P. Josková
  • 7.A – A. Červinková, L. Pelikánová, A. Blažíčková, V. Pavlíček  | M. Bičík, A. Rybáček, K. Jeníčková, K. Andrýsková
  • 8.A – L. Málek, D. Kraus, M. Havel, J. Havel
  • 8.B – J. Joska,V. Málek, M. Křikava, D. Němec
  • 9.A – O. Dostál, J. Malý, Z. Michal, D. Plíhal, R. Kutílek

Hodnocení:

Vedoucí jednotlivých stanovišť si připravili krátký test, popř. praktickou zkoušku. Doba na jednu třídu byla cca 15 minut. Třídní učitelé doprovázeli svou třídu po stanovištích dle časového rozvrhu. Z hlediska kázně nebylo nutné řešit žádné závažné problémy.

Stanoviště č. 1 - evakuace

Na tomto stanovišti  žáci plnili čtyři úkoly, za které mohli získat celkem 20 bodů – luštili křížovku, aby zjistili, jaká forma evakuačního zavazadla je nejvhodnější, odpovídali na osm testových otázek, čímž měli prokázat znalosti z oblasti evakuace, vybírali předměty, které se nehodí do evakuačního zavazadla. Posledním úkolem byla praktická zkouška, kde žáci velmi dobře předvedli, jak co nejúsporněji dokáží sbalit 23 předmětů (ručník, pláštěnku, misku, toaletní papír, pastu na zuby apod.) do malého dětského kufříku. Na všechny úkoly dostali vždy časový limit 2 minuty. Všichni žáci pracovali ukázněně, prokázali dobré znalosti a snahu. Hranici 20 bodů nezískal nikdo, ale nejvyšší bodové zisky byly  často 19 nebo dokonce 19,5 bodu.

Stanoviště č. 2 – první pomoc

Žáci si nejprve napsali jednoduchý test z první pomoci. Pak měli za úkol si připravit a prakticky ve skupině předvést jedno ze zvolených zranění – tepenné krvácení pravého předloktí, uzavřenou zlomeninu levého předloktí, zlomeninu bérce, popáleniny 2. stupně na dlani pravé ruky a popsat, jak budou postupovat, když naleznou člověka bez známek života ležícího na břiše. Některé skupiny velmi dobře popsaly a předvedly svá zranění, u některých žáků je potřeba danou tématiku neustále opakovat a vštěpovat jim základní zásady první pomoci.

Stanoviště č. 3 – havárie

 Žáci měli ve skupinách za úkol vyplnit krátký test na téma havárie a chování člověka při účasti na havárii. Z testu bylo možné získat maximálně 8 bodů. Jako první se na stanoviště dostavila třída 8.B v 9.30 hodin, další třídy následovaly v 15 minutových intervalech. Test žáci vyplňovali po jednotlivých skupinách a ihned po odevzdání obdrželi body a vysvětlení správných odpovědí.

Žádná skupina neměla výrazné potíže test správně vyplnit, avšak plného počtu dosáhla pouze skupina Pavlíny Jagrové z 9.A. Drtivá většina skupin vyplnila test pouze s jedinou chybou.

Stanoviště č.4 – živelné pohromy a terorismus

Žáci na tomto stanovišti vypracovali test, který se týkal živelních pohrom a terorismu, chování člověka v těchto nebezpečných situacích a zásad bezpečnosti.

Poté proběhlo společné opravení chyb a diskuse nad problémy a chybami.

Většina skupin si s testem poradila dobře, výsledky byly velmi dobré (průměrně 3 chyby z 16 otázek). Dvě skupiny vypracovaly test bezchybně. Projevila se větší zkušenost starších ročníků - jejich výsledky byly o něco lepší než u mladších žáků.

Z. Drápalík, J. Remeš