OVOV

dokument publikován: 25.2.2013

Co znamená zkratka OVOV? Žáci naší školy od 5. do 9. třídy by vám na tuto otázku zcela jistě odpověděli, že se jedná o začáteční písmena názvu projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Projekt připravili čeští desetibojaři a olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle. Cílem projektu je především zvýšení tělesné zdatnosti a všestrannosti žáků základních škol. Žáci naší školy od 5. do 9. třídy se v rámci tělesné výchovy zapojili do plnění deseti disciplín tohoto odznaku. Za výkon v každé disciplíně získávají body, které se započítávají do celkového skóre. Po splnění všech deseti disciplín mohou žáci dosáhnout součtem svých bodů bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak OVOV. Ti nejzdatnější a nejvšestrannější žáci mohou naši školu reprezentovat v okresním, krajském či celostátním kole OVOV. Nejdůležitější je však motivovat děti ke zlepšování výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti.

 J. Marek a R. Jarošová