Počet žáků základní školy ve školním roce 2012/2013

dokument publikován: 7.9.2012

třídacelkemžákůchlapcůdívekanglický
jazyk
německý
jazyk
ruský
jazyk
I.A 47 24 12 12      
I.B   23 12 11      
II.A 43 21 12  9      
II.B   22 12 10      
III.A 33 16 10 6 16    
III.B   17 10 7 17    
IV.A 42 21 10 11 21    
IV.B   21 10 11 21    
V.A 40 20 10 10 20    
V.B   20 8 12 20    
1.stupeň 205   106 99 115 0 0
VI.A 28 28 13 15 28    
VII.A 41 22 14 8 22 12 3
VII.B   19 11 8 19 3 9
VIII.A 28 28 20 8 28    
IX.A 16 16 11 5 16 0 7
2.stupeň 113   69 44 113 15 19
celkem 318   175 143 228 15 19

Martina Hojná