Poděkování Technickým službám

dokument publikován: 4.4.2014

Velice ráda chci touto cestou poděkovat panu B. Němcovi a všem zaměstnancům Technických služeb za výrobu překážek jízdy zručnosti pro naši školu. Překážky odpovídají parametrům ve všech kolech soutěže mladých cyklistů pořádanou BESIPem. Budou sloužit žákům v základním kole dopravní soutěže a zároveň pro trénování do kola oblastního. Děti se tak mohou dokonale připravit na závody, které se skládají z testů pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti, jízdy po dopravním hřišti a zdravovědy. Také velice děkuji paní učitelce Vomelové a žákům druhého stupně za ochotu při finální úpravě barvením.

Hana Adamová

Překážky jízdy zručnosti