Projekt Primární prevence - mediální výchova

dokument publikován: 25.6.2014

Jedno červnové úterý jsme měli poněkud jiný začátek vyučování. Zvláštní bylo, že hned po příchodu do školy nás paní učitelka nasměrovala do učebny multimediální výchovy. Zároveň s ní zavítaly do třídy dvě nové tváře. Později se představili jako pracovníci Spektra Žďár nad Sázavou, které se zabývá prací s dětmi. Aneta a Radim byli velmi milí. Vytvořili jsme velký kruh s židličkami, ve kterém jsme pracovali. Připojila se i paní učitelka. Po úvodním seznámení, kdy jsme se představili, v čem jsme dobří, jsme hráli různé hry. Fakt dost dobré.

Povídali jsme si o pravidlech chování ve třídě i v běžném životě. Probírali jsme naše práva a povinnosti. Nejdříve jsme začali skupinovou prací, kde jsme se o jednotlivých právech dítěte více dozvěděli, následoval podrobný rozbor v kruhu. Naše největší překvapení – kolik práv vůbec máme, bereme je jako samozřejmost, a přitom ve světě vůbec samozřejmými nejsou. Dobrá zpráva pro rodiče – ke každému právu jsme našli několik povinnostíJ. Tyto tři hodiny se nám moc líbily, byly celkem zvláštní. Na fotografie se můžete podívat na webu školy.

Třída 4. B