Přírodovědné klání

dokument publikován: 19.11.2013

  V pondělí 18. listopadu se naši žáci zúčastnili „Přírodovědného klání“ na gymnáziu v Chotěboři. Soutěž byla zaměřena na uplatnění přírodovědných znalostí v praktických úlohách, které se týkaly chemie, fyziky a biologie. V chemii museli soutěžící prokázat znalost vnitřní struktury látek a obecné znalosti přírodních látek. Fyzika byla zaměřena na určení hmotnosti konkrétního tělesa (jednalo se o křídu) za pomocí výpočtu objemu a vyhledání její tabulkové hodnoty hustoty a prokázání obecných znalostí z fyziky. V biologické části měli žáci možnost seznámit se s geologickým parkem, který si gymnazisti sami vybudovali. V parku měli soutěžící za úkol vyhledat potřebné informace a doplnit je do křížovky. Poslední prokázané znalosti se týkaly poznávání rostlin a živočichů. Ve všech disciplínách naši žáci uspěli a v soutěži zvítězili. Naši školu vynikajícím způsobem reprezentovali: Tereza Břízová a Pavlína Jagrová z 9.A a Aneta Jirková a Miloš Havel z 8.A. Za svůj výkon získali hodnotné ceny a do žákovské knížky pochvalu ředitele školy. Na druhém místě se umístila Základní škola Habry a třetí skončila ZŠ Smetanova Chotěboř.                   

Zapsala Renata Jarošová