Projekt „Já to dokážu...“

dokument publikován: 12.11.2012

V pátek 2. listopadu 2012 proběhla na naší škole první část projektu „Já to dokážu...“, do které se zapojili žáci 1. a 2. stupně se svými třídními učiteli. První, druhý a šestý ročník se zaměřil na budování vztahů mezi spolužáky, na spolupráci ve třídě i na šikanu. Třetí a sedmý ročník se věnoval problematice kouření. Ve čtvrtém a osmém ročníku se žáci  seznámili s nebezpečím, které  pro člověka představují drogy. Téma zdraví bylo připraveno pro žáky pátého ročníku a pro devátý ročník  to bylo velmi aktuální téma – kriminalita dětí a mládeže.

Během celého dopoledne se žáci se zájmem zapojovali do zvolených aktivit, diskutovali o daných tématech v komunitních kruzích, přečetli si nebo zhlédli příběhy, které přibližovaly danou problematiku. Ve skupinkách žáci vytvářeli plakáty a sehráli scénky, jež měly naznačit řešení z určité krizové situace.

Druhá část tohoto projektu proběhne v měsíci červnu.