Projekt "Já to dokážu..." 18. června 2014

dokument publikován: 25.6.2014

Ve středu 18. června 2014 se žáci 1. a 2. stupně naší školy věnovali projektu „Já to dokážu...“

První, druhý a šestý ročník se zaměřil na budování vztahů mezi spolužáky, na spolupráci ve třídě i na šikanu. Třetí a sedmý ročník se věnoval problematice kouření. Ve čtvrtém a osmém ročníku se žáci seznámili s nebezpečím, které pro člověka představují drogy. Téma zdraví bylo připraveno pro žáky pátého ročníku a pro devátý ročník to bylo velmi aktuální téma – kriminalita dětí a mládeže.

Během celého dopoledne se žáci se zájmem zapojovali do zvolených aktivit, diskutovali o daných tématech v komunitních kruzích, přečetli si nebo zhlédli příběhy, které přibližovaly danou problematiku. Ve skupinkách žáci vytvářeli plakáty a sehráli scénky, jež měly naznačit řešení z určité krizové situace.

Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. Nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a postřehy k daným tématům.

Doufáme, že tento projekt přispěje k prevenci rizikového chování u žáků naší školy.

Věra Josková, Markéta Zrzavá