Projekt logopedické prevence v mateřské škole

dokument publikován: 24.10.2013

Tento týden jsme odeslali na ministerstvo školství žádost o dotaci na projekt, který hodláme realizovat v příštím roce v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Usilujeme o maximální dotaci ve výši 80 000,- Kč , která by nám pomohla realizovat záměry uvedené v našem projektu.

Projekt se orientuje na soustavnou logopedickou péči, hlavním zaměřením je logopedická prevence obecně, ale i individuálně (konkrétní přístup k jednotlivým dětem na základě depistáže). Cílem není jen správné vyslovování hlásek, ale také dobré, srozumitelné, plynulé a bezprostřední vyjadřování dítěte + rozšiřování a aktivní využívání slovní zásoby.  Projektu se zúčastní cca 60 dětí.

Realizace  spočívá v praktikování všech preventivních opatření v rámci logopedické prevence – rozvoj jemné motoriky (hmat + koordinace),cviky pro rozvoj motoriky mluvidel, grafomotorika, koordinace ve smyslu „oko – ruka“,rozvíjení smyslů (optická paměť, optická pozornost, akustická paměť, pozornost a diferenciace, hmat,čich), dechová cvičení.

Individuální přístup bude probíhat v době po odpočívání - v době klidových her. Dvě paní učitelky (asistent logopeda,pedagog DiS se specializací  na logopedii a klinickým logoped  s vybranými dětmi (cca 10 dětí) provedou depistáž a zaměří se na konkrétní problém řečové vady.Každé dítě bude mít svůj „logopedický sešit“ a  vše bude konzultováno s rodiči, kdy bude potřeba  jejich aktivní přístup.

Rádi bychom vytvořili podnětné prostředí, ve kterém bude možno účinně odstraňovat logopedické vady ještě před vstupem dětí do základní školy.

Děkuji především paní učitelce Zuzaně Bažoutové a Daně Pleskačové z mateřské školy za perfektní zpracovní projektu a doufám, že ve výběru budeme úspěšní.

 

Ota Benc - ředitel školy