PROJEKT VODA – ŽIVOT NA ZEMI

dokument publikován: 31.10.2014

Žáci devátých ročníků pokračují v projektu Voda – život na Zemi. Zpracovávali informace na téma: Vývoj říční krajiny, Povodně, Lužní lesy, Léčivá voda. Porovnávali a odůvodňovali, které krajiny budou lépe odolávat povodním. Seznámili se s ekosystémem Lužní les, který je závislý na podmáčené půdě. Pracovali s mikroskopy, kdy pozorovali průduchy a buňky pokožky listů různých rostlin. Zpracovávali informace o našich největších a nejznámějších lázních. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na nástěnce v prostorách školy.

Renata Jarošová, Věra Josková, Marie Pavlíčková

GP: Nové Metody a přístupy ve škole Ždírec na d Doubravou

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0008