Projektový záměr Dostavba a modernizace ....

dokument publikován: 1.9.2014

Zpracovaný projektový záměr Dostavba a modernizace Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou se soustřed´uje na akutní nedostatek kmenových a odborných učeben v naší škole. Vzhledem k počtu již 18 tříd v základní škole jsme nuceni využívat téměř všechny místnosti ve školní družině. Učebny 2. stupně v pavilonu tři jsou vesměs ve špatném technickém stavu, slouží jako kmenové a odborné učebny a jejich vybavení je zastaralé. Projektový záměr též reaguje na neutěšení stav venkvního arelálu a hřiště.

Základní myšlenkou je modernizace celého pavilonu tři, modernizace a úprava školního hřistě a přístavba nového pavilonu s celkm devíti učebnami a zázemím.

Celková projektová cena za všecny tři části je cca 48 mil. Kč. Za předpokladu, že budeme úspěšní při žádosti o dotace v rámci integorvaného operačního programu bude dotace je výši 85 % skutečných nákladů. Zbylých 15% by hradil zřizovatel, tedy Město Ždírec nad Doubravou

Celou žádost s podrobným popisem záměru, včetně demografické anylýzy najdete na tomto odkazu   Projektový záměr 2014

 

Ota Benc - ředitel školy