První stupeň děkuje čertům

dokument publikován: 11.12.2012

Učitelky a žáci prvního stupně děkují třídě 9.A a paní učitelce R.Jarošové za organizaci mikulášské nadílky.

Plny očekávání a někteří i s rozpaky se děti ve svých třídách dočkaly 5.12. plánované návštěvy čertů, andělů a Mikuláše. Po splnění zadaného úkolu od vládce pekel se všichni už těšili na maškarní rej a diskotéku do tělocvičny.

Všem se tento nevšední den ve škole moc líbil a těší se na příští rok.

I. Lacinová