Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně - 2015

dokument publikován: 29.1.2015

Ve středu  28. 1 .2015 proběhla na naší škole recitační soutěž. Bylo to již školní kolo, do kterého postoupili žáci 1.- 5. ročníků, kteří úspěšně zvládli kolo třídní.

Sešlo se celkem 27 recitátorů, kteří s velkým nadšením a zájmem přednášeli své připravené básně.

Pochvala patří všem zúčastněným, především našim prvňáčkům, kteří si své dovednosti vyzkoušeli poprvé, ale vítězové mohou být jen někteří.

V kategorii 1. ročníků se umístili tito žáci:

1. místo František Vališ    I. A

2. místo Kateřina Lázničková     I. B

3. místo Adéla Otavová    I. B, Dominik Bažout    I. A


V I. kategorii (2. a 3. ročníků) se umístili tito žáci:  

1. místo Eliška Málková  III. A

2. místo Anna Břízová  III. B

3. místo Jan Procházka III. B


Ve II. kategorii (4. a 5. ročníků) se umístili žáci:

1. místo Nela Ptáčníková   IV. B

2. místo Matyáš Vališ  V. B

3. místo Helena Malá  V. B

Všem vítězům blahopřejeme a žákům postupujícím do okrskového kola v Chotěboři držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů.

Za kolektiv učitelek 1. stupně

Ilona Lacinová