Projekt Recyklohraní v mateřské škole - Cesta kolem světa

dokument publikován: 23.1.2014

V listopadu byl vyhlášen další úkol do projektu Recyklohraní s názvem Cesta kolem světa. Splnění úkolu se tentokrát ujala paní učitelka z mateřské školy Jaroslava Marková. Vyprávěla si s dětmi pěknou pohádku „Jak šli žehlička, mobilní telefon a tiskárna do světa“ o vyřazených elektrospotřebičích a o tom, jak se k nim lidé chovají, co by s nimi měli udělat, když už je nepotřebují. Děti si vymalovaly obrázky k pohádce a sestavily si obrázky do časové osy, podle toho, jak plynul děj příběhu. Z pohádky se dozvěděly, co všechno se ještě nechá dělat s vysloužilými elektrospotřebiči.

Práce děti velice bavila a určitě si budou pamatovat, že starý mobilní telefon nebo žehlička nepatří na skládku, ale mohou je odnést do červené popelnice v hale školy nebo na sběrný dvůr, a že tyto věci mohou být ještě po recyklaci prospěšné.

Škole jejich práce přinesla 250 bodů. Děkujeme.

Renata Jarošová

fotografie ve fotogalerii

Recyklohraní v MŠ