Rodilý mluvčí již pracuje v naší škole

dokument publikován: 1.10.2013

Tento týden zahájil svoji misi pan Ritchie King. Mr. King pochází ze Skotska, nyní bydlí ve Světnově a dlouhá léta působil jako učitel po celém světě. Je tedy nejen rodilým mluvčím, ale má velké pedagogické zkušenosti. Věříme, že tato kombinace může výrazně pomoci ke zvýšení kvality jazykového vzdělávání v naší škole. Ve všech třídách od 4. do 9. ročníku bude pan King ve spolupráci se stávajícími učiteli působit dvě hodiny týdně. Díky velké podpoře Sdružení rodičů se nám podařilo zajistit financování na několik měsíců dopředu a doufáme, že  se bude panu Kingovi u nás líbit a stane se časem plnohodnotným členem našeho sboru.

Jak říká R. King - je třeba otevřít zip, který zavírá ústa žáků. Myslím, že všichni, kteří se učíme cizí jazykům, víme nejlépe, jak důležité je neostýchat se a mluvit třeba s chybami. Důležité je, aby si partneři v hovoru rozuměli a nebáli se konverzovat. Myslím si, že právě přítomnost rodilého mluvčího může být pro žáky ( koneckonců i pro učitele) dobrou motivací a příležitostí, aby pomyslný zip otevřeli.

Na závěr přinášíme pozdrav Ritchie Kinga Ždírci -

https://www.youtube.com/watch?v=98tJ5ikX0w4

 

Všechna videa ZŠ Ždírec:

https://www.youtube.com/channel/UCVKrylzIu-CedyjZ9ZbeeHQ/videos