Setkání uživatelů programů Scientific Learning

dokument publikován: 26.1.2015

Kolem padesáti účastníků se přišlo podělit  o zkušenosti a zážitky při práci s programem FastforWord. Setkání se zúčastnila Ing. Petra Razimová ze společnosti Nuerasoft. Společně jsme zhodnotili zkušenosti z více než  tříměsíčního fungování. Dohodli jsme  se na zahájení užívání dalšího programu Reading Assistent, který podporuje vyjadřovací dovednosti v angličtině.

Hovořili jsme o další perspektivě využívání programů podpory anglického jazyka. Pokud bude nadále trvat zájem ze strany žáků, rodičů i učitelů připravíme další dvouletý projekt od 1. září 2015. V případě rozšíření zájmu jsme schopni postupně snížit i míru spoluúčasti rodičů.

Ocenili jsme též vstřícný přístup města Ždírec nad Doubravou, které  škole poskytuje finanční i morální podporu.

Postupně bychom měli rozšiřovat i podporu školy jednotlivým uživatelům. Pro žáky jsme realizovali certifikované testování dovedností v anglickém  jazyce SCATE a rádi bychom žáky připravovali na splnění mezinárodně uznáváných certifikátů podle evrospkého jazykového referenčního rámce.

Byly též vyzdviženy mimořádné výsledky některých žáků, kteří v relativně krátkém čase splnili několik poměrěn obtížných modulů. Neméně se dobře si vedou i nejmenší uživatele - předškoláci a žáci prvních tříd.

 

Ota Benc - ředitel školy