Školní kolo olympiády v českém jazyce

dokument publikován: 16.1.2014

Ve středu 8. 1. 2014 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Letošní účast byla oproti jiným rokům opravdu hojná. Přihlásilo se 12 soutěžících, kteří se po celou dobu drželi velice statečně.

Olympiáda měla 2 části, gramatickou a slohovou. Na každou z částí měli soutěžící 60 minut.

Letošní ročník byl netradiční také tím, že se soutěže zúčastnila žákyně 7. třídy Veronika Břízová, která si šla „jen vyzkoušet“, jak takové školní kolo probíhá, protože vše bylo primárně určeno žákům 8. a 9. ročníku.

Celkem mohli soutěžící z obou částí získat 31 bodů. Nejblíže se této hranici dostala, a tedy zvítězila, již zmiňovaná Veronika Břízová ze 7.A s krásnými 25 body, na druhé příčce je s 24 body Jan Malý z 9.A a na třetím místě se umístili Roman Kutílek z 9.A a Aneta Jirková z 8.A se shodným počtem 23 bodů. Letošní výsledky byly opravdu velice těsné. Bramborová medaile pak patří Miloši Havlovi z 8.A s 22 body.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za jejich snahu a vítězům moc gratuluji a přeji hodně úspěchů při reprezentaci školy v okresním kole.

 

Lucie Myšková


Školní kolo olympiády v ČJ