Slavíkov 31. května 2013

dokument publikován: 5.6.2013

V pátek 31. května 2013 se 23 žáků sedmého a osmého ročníku naší školy zúčastnilo první veřejné prezentace pilotního projektu Zemědělství život –Vysočiny, která proběhla v zemědělském družstvu Slavíkov. Žáci za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, prezidenta Agrární komory a senátora Jana Veleby zhlédli za použití moderní zemědělské techniky praktickou ukázku posečení louky, sklizení a odvezení krmiva. Dále měli možnost vidět, jak probíhá dojení krav a získat informace o produkci mléka. Žáci také navštívili bioplynovou stanici.

Cílem tohoto motivačního odpoledne bylo podnítit v žácích základních škol zájem o studium zemědělských oborů.