Úprava loga školy v podání žáků ZŠ

dokument publikován: 19.9.2014

Úpravy současné podoby loga se ujali žáci v hodinách informatiky. Nejpovedenější logo, ze které se dokonce stala i výborná animace, je umístěno v samotné hlavičce webu.

Autorem tohoto animovéno loga je Vilém Hořínek z 9.A.

O tom, zda změna bude trvalá nebo dočasná se rozhodne na základě ohlasů veřejnosti

 

Ota Benc, Jiří Hromada