Vyhlášení volna pro žáky15.11. 2013

dokument publikován: 31.10.2013

Podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuji volno pro žáky základní školy v den 15.11. 2013.

Školní družina bude v provozu od 6.15 hod. do 16.00 hod

Mateřská škola a školní jídelna budou v provozu jako v běžný pracovní den.

Důvodem vyhlášení volna je realizace celodenního  školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterého se účastní všichni  pracovníci základní školy.

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 23.10. 2013

 

Mgr. Ota Benc – ředitel