Výtvarná soutěž na téma Staré pověsti české

dokument publikován: 30.1.2014

Vyhlašuji výtvarnou soutěž na téma Staré pověsti české. Vytvořte příběh formou komixu na čtvrtku velikosti A2. Daný příběh nakreslete a napište tuží (popřípadě tenkým černým Centropenem nebo lihovou fixou, ne klasické fixy). Kresbu můžete doplnit 1 – 3 barvami. Abychom předešli tomu, že většina bude mít stejné téma, přijďte se domluvit s paní učitelkou Vomelovou, která vám dané téma ze Starých pověstí českých přidělí. Práce odevzdejte po jarních prázdninách 17. března 2014, do kabinetu výtvarné výchovy. Vítězné práce budou odměněny pěknými cenami.

Potřebné informace si můžete přečíst na dveřích u hlavního vchodu nebo při vstupu na 3. pavilon, popřípadě se zeptat paní učitelky Vomelové.

Ukázka komixu:

 

Marcela Vomelová