Výsledky sběrové akce 4.9. 2013

dokument publikován: 9.9.2013

Ve středu 4.9. 2013 proběhl první tradiční sběr papíru s ohromujícím výsledkem

4 334 kg

Děkujeme městu Ždírec, rodičům, žákům a pedagogům za jejich píli a podporu této akce. Získané prostředky putují na účet Sdružení rodičů, které rozhoduje o jejich použití ve prospěch školy a žáků.

Další termín sběrové akce je ve středu 25. září

 

 

 

Ota Benc - ředitel školy