Žáci osmých tříd tvořili prezentace z exkurze v Praze v rámci výtvarné výchovy

dokument publikován: 18.6.2014

Žáci 8. tříd v rámci exkurze v hlavním městě Praha dostali za úkol nafotit památky a lokalizovat je v mapě. Každou památku bylo také třeba přiřadit do slohu, století, zvýraznit a popsat jednotlivé znaky daného období, popř. doplnit jméno architekta.

Nejlepší zpracované prezentace si můžete prohlédnout zde:

Prezentace Daniela Němce a Jana Josky

Prezentace Miloše Havla