Já to dokážu...

  • školní projekt zaměřený na rozvoj osobnosti žáka především v oblasti jeho postojů a hodnot v životě
  • je rozpracován pro jednotlivé ročníky a realizován ve dvou blocích - v říjnu a v červnu je mu věnován jeden školní den
  • výsledkem jsou výstupy společné práce a zhodnocení projektu