Projekt „Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina“

 
logolink
CZ.1.07/1.1.00/53.0014

Realizátor: Vysočina Education

Partner: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Čtyři klíčové aktivity

Zdraví nás baví

Budeme pracovat s žáky 3., 4. a 7. tříd. V období září - leden vytvoříme pracovní materiály, které školám nabídneme a ve školách ověříme. V aktivitě spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem, který pro nás odbornou část zajišťuje, ústav má  zkušené lektory a dobře propracované materiály. Pro žáky 3. a 7. tříd vypracujeme pracovní listy /7ks a 8 ks, nabízíme školám, aby s námi spolupracovaly, tyto ověřily - tedy s nimi pracovaly ve vhodném předmětu/. Pro 3. třídu jde o témata jako zdraví, hygiena, stravovaní návyky, pro 7. třídu témata závislostí, sexuálního chování atd.  Pro 4. třídy připravíme pracovní sešit, se kterým, by učitelé pracovali opět ve vhodném předmětu. Dále lektoři přijedou k vám na školu a budou s vašimi žáky 1. stupně hrát Hru o zdraví - jde o program na projektový den, nebo na část dopoledne, na jednotlivých stanovištích řeší úkoly spojené se zdravím životním stylem. Jde o individuální domluvu. zařadíme jako součást projektu Zdravá škola, koordinátor ve škole V. Josková

Bezpečně na cestě

Aktivita se bude odehrávat formou projektového týdne na prvním stupni a projektového týdne na druhém stupni. Každý den v týdnu jeden ročník, termíny pro projektové týdny, I. stupeň – 18. 6. – 23.6. 2015, II. stupeň – 27.4. – 30.4. 2015. zařadíme jako součást Dopravní výchovy, koordinátor ve škole H. Marková

Pohyb nás baví

podpora činnosti sportovních a pohybových zájmových útvarů, Celkem je  podpořeno 8 zájmových kroužků - Florbal I. stupeň, Florbal II. stupeň- dívky, Florbal II. stupeň- chlapci, Volejbal starší žáci a žákyně, Stolní tenis, Všeobecná sportovní průprava chlapci, Všeobecná sportovní průprava dívky I., Všeobecná sportovní průprava dívky II., celková částka na vybavení 20 000,- Kč, koordinátorka  ve škole S. Hamederová,

Síťování škol

spolupráce se školami především v aplikaci projektu Zdravá škola