Den dětí ve školním klubu

dokument publikován: 5.6.2017

Paní vychovatelky Hučková a Štěrbová uspořádaly pro své žáky a žákyně z ŠD IV a školního klubu Den dětí. Úkolem každého soutěžícího bylo na jednotlivých stanovištích plnit různé disciplíny. Za praktickou pomoc během tohoto zábavného odpoledne děkujeme paní učitelce Bažoutové, Sodomkové a žákyním z II. stupně.