Divadelní kroužek

dokument publikován: 24.3.2017

V polovině září byl ve školní družině a klubu založen divadelní kroužek. Nyní v polovině března předvedli žáci, kteří jej navštěvují pohádku O rukavičce svým spolužákům ze školní družiny a klubu. Byla uspořádána dvě představení. Chválíme divadelníky, kteří začali pod vedením Veroniky Hromádkové a nyní pokračují pod vedením Terezy Štěrbové, za pěkné kulisy, masky a výborně nazkoušené představení.