kroužky ve školní družině a klubu pro rok 2016/2017

dokument publikován: 2.9.2016

Kroužky vedené vychovatelkami ŠD, ŠK ve školním roce 2016/2017

 

Kroužky probíhající v rámci řízené činnosti ŠD, ŠK:

 

ŠD I, ŠD II, ŠD III

Pondělí – Hry s míčem (13:00 – 14:00)

Úterý - Pohybem ke zdraví (13:00 – 14:00)

Středa – Malí kutilové (13:00 – 14:00)

Čtvrtek – Výtvarná hodinka(13:00 – 14:00)

 

ŠD IV, ŠK I, ŠK II

Pondělí – Výtvarná hodinka (13:00 – 14:00)

Úterý – Pohybem ke zdraví (14:00 – 15:00)

Pondělí – Hry s míčem (14:00 – 15:00)

Pátek – Malí kutilové (13:00 – 14:00)

 

 

Kroužky nabízené všem dětem, včetně dětí nenavštěvujících ŠD, ŠK:

 

Název kroužku

čas konání

věková kategorie

vedoucí kroužku

Anglický jazyk

Po 14:00 - 14:45

Út 14:00 - 14:45

1. .ročník

 

Adéla Málková

 

Anglický jazyk

 

Čt 14:00 – 14:45

Čt 14:45 – 15:30

2 .ročník

Adéla Málková

 

Taneční kroužek

Pá 13:00 – 14:00

1. – 3. ročník

 

Eva Odvárková

Kroužek keramiky

Čt 14:00 - 16:00

3. -  4. ročník

 

Jiřina Hučková

Veronika Hromádková

Divadelní kroužek

St 13:30 – 15:00

3. - 4. ročník

Jiřina Hučková

Veronika Hromádková

Průprava k míčovým

 hrám

Po15:00 – 16:00

Čt 15:00 – 16:00

1. – 3. ročník

4. - 5. ročník

Lenka Dočekalová

 

 Kroužky ŠD a ŠK zahajují svou činnost 12. 9. 2016