Kulíškový den ve školní družině

dokument publikován: 27.1.2017

Ve středu 18. 1. 2017 se konal ve školní družině KULÍŠKOVÝ DEN. Prohlédně te si všechny výrobky a fotografie, které při této akci vznikly.