Návštěva školní družiny a klubu u místních hasičů

dokument publikován: 4.5.2017

Žáci ŠD a ŠK se zúčastnili exkurze u ždíreckých hasičů, kteří si početnou skupinu rozdělili na dvě části.

První část nejprve odešla do klubovny, ve které velitel hasičů ukázal žákům nejrůznější pomůcky, přístroje a nástroje potřebné k záchraně životů. Žáci si mohli některé z nich vyzkoušet nebo obtěžkat.

Druhá část se nejdříve seznamovala s vybavením hasičského vozu, který si žáci mohli prohlédnout i uvnitř.

Děkujeme hasičům za poučný zážitek, trpělivost a ochotu a těšíme se na další setkání.