Začátek školního roku 2015/2016 ve školní družině a klubu

dokument publikován: 12.10.2015

Stejně, jako se dětem rozeběhl školní rok, rozeběhla se také zájmová činnost školní družiny a školního klubu. Naše kapacita (155 žáků) je opět beze zbytku naplněna.

Nabízíme dětem různé aktivity v našich kroužcích, které mohou navštěvovat i děti, které do ŠD a ŠK nechodí :

  • Anglický jazyk pro 1.ročník (navštěvuje 29 žáků)
  • Anglický jazyk pro 2.ročník (navštěvuje 40 žáků)
  • Taneční kroužek (navštěvuje 35 žáků)
  • Kroužek keramiky (navštěvuje 31 žáků)

a také mimo ně, v rámci běžného chodu školní družiny a školního klubu.

Jsme rády, že děti baví do školní družiny a klubu docházet a těšíme se na budoucí dny, které s nimi do konce školního roku prožijeme.

Za kolektiv vychovatelek Adéla Málková.