Pohádková noc ve školní družině

dokument publikován: 8.6.2017

Přihlásilo se 40 žáků. Akce začala v pátek 2. 6. v 18:00 a byla ukončena v sobotu 3. 6. v 10:00 předáním posledního dítka rodičům.

Největším zážitkem byla pro děti jistě večerní stezka odvahy. Každé dítko mělo venku za šera baterky ujít několik metrů a podepsat se na připravený arch papíru. Všichni, kteří se ohodlali stezku absolvovat, byli pak patřičně hrdí, že to zvládli.

Také společné usínání, vstávání a celkový pobyt ve škole, která je na rozdíl od běžného provozu nezvykle tichá a prázdná, byl pro děti zážitkem.

Děkuji kolegyním vychovatelkám, že dětem takto hezky a ochotně věnovaly kus svého volného času.

Adéla Málková