Povídání s myslivcem ve školním klubu

dokument publikován: 31.10.2016

Ve středu 19.10. 2016 navštívil školní klub pan Ivan Ligmajer, člen mysliveckého sdružení ve Ždírci nad Doubravou. Žáky klubu seznámil s různými druhy zvěře žijící v okolí Ždírce nad Doubravou. Vyprávění doplnil podrobným popisem, obrázky zvířat i ptactva a trofejemi vlastních úlovků. Žáci si mohli potěžkat paroží jelena, daňka, srnce, zuby divočáka, liščí kůži a další trofeje. Pan Ligmajer byl velice spokojen se znalostmi dětí. Žáci položili panu Ligmajerovi spoustu otázek a dozvěděli se mnoho nového.