Říjnové aktivity ve školní družině

dokument publikován: 31.10.2016

Nahlédněte do fotografií z oddělení vedených vychovatelkami Evou Odvárkovou, Lenkou Dočekalovou a Adélou Málkovou, které byly pořízeny při různých říjnových aktivitách ve školní družině.