Školní psycholožka

Mgr. Tereza Lapešová, DiS.

Telefon: 561 111 444
E-mail: tlapesova@skola.zdirec.cz

Komunkace možná i přes informační systém Edookit

Konzultační hodiny:

Pondělí: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00

Úterý: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00

Středa: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00

Čtvrtek: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00

Pracuji formou santray therapy neboli terapií pískem.

Školní psycholožka pracuje dle Etického kodexu práce školního psychologa, sdělení jsou důvěrná. Osobní údaje jsou zpracovány podle zákona O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Od září 2015/16 pracuje na naší škole školní psycholožka Mgr. Tereza Lapešová.

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, pedagogy i rodiče.

Na začátku školního roku podepisuje zákonný zástupce Generální souhlas s činností psychologa. Tento souhlas se používá především při programech primární prevenci, kdy se s třídním kolektivem pracuje na podpoře pozitivních vztahů ve třídě.

Dlouhodobé individuální ráci se žákem předchází domluva zakázky s rodičem, kde jsou domluveny podrobnosti práce se žákem. Výjimku tvoří krizová intervence nebo když vyhledá dítě samo psychologa.

 Témata, se kterými se můžete obrátit na školního psychologa:

  • žák má problémy s učením (nevědí, jak se učit, nejde jim to, nedokáží se soustředit, špatně si pamatují, atd.)

  • žák má psychosomatické potíže (bolí ho bříško, pláče, má strach ze školy, ze zkoušení, trápí je tréma, nebo strach z nějaké osoby, atd.);
    žák má vztahové problémy (děti špatně vycházejí mezi sebou, v kolektivu, nemají kamaráda, nerozumí si se spolužáky, necítí se dobře v kolektivu, někdo jim ubližuje, atd.)

  • osobní problémy (adaptační problémy, emoční problémy, problémy v rodině, zážití traumatizující události – rozvod rodičů, nemoc, úmrtí v rodině, nehoda, atd.)

  • výběr střední školy - kariérové poradenství (problémy spojené s volbou povolání a výběrem dalšího stupně vzdělávání)

  • výchovné a kázeňské obtíže dětí

  • způsoby správné přípravy na výuku

  • a jakékoliv další oblasti týkající se dětí.