Celoroční plán akcí 2016/2017

 Celoroční plán práce Základní a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Základní škola

Průběžně:

Ovoce do škol – 1. stupeň

Školní mléko 

Recyklohraní

Minimální preventivní program – podle plánu

Činnost žákovského parlamentu – podle plánu

Soutěže a olympiády – podle plánu

Dopravní výchova –

Zdravá škola – 

Centrum sportu - sportovní kroužky 

Vzdělávání dospělých - Sdílíme informace a dovednosti - Ždírecko 2016

Prezentace webové stránky, facebook, you tube, Naše Noviny, Školní informační kanál a další

Září - říjen:

I. stupeň

Podzimní slavnost – říjen  

Zahájení práce kroužků - od 12.9.2016

Plavecká výuka žáků

Fotografování 1. tříd - nabídka MF Dnes

Vánoční fotografování I. stupeň - 17.10.2016

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých - 11.10. 2016

Preventivní programy - podle plánu

II. stupeň

Úžasné divadlo fyziky - středa 21.9. 2016

Zahájení práce kroužků - od 12.9.2016.

Kariérové poradenství

Keltové, exkurze Nasavrky – 6. ročník 

Exkurze do úpravny pitné vody v Hamrech 8.A, 8, B -

Preventivní programy - podle plánu

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých - 12.10. 2016

Listopad - prosinec:

I. stupeň

Sportování  I. stupeň

Zpívání u rozsvěcování vánočního stromu

Mikulášské karneval

Vánoční zpívání, besídky ve třídách

Vánoční koncert - 8.12. 2016

Plavecká výuka pro žáky

Sbírka hraček pro nemocnici

Projekt Napříč školou

 

II. stupeň

Vánoční besídky

Vánoční koncert - 8.12. 2016

Kariérové poradenství

Mikulášská besídka

Zpívání u rozsvěcování vánočního stromu

Sportovní turnaje před vánoci

Projekt Napříč školou

Agentura Pernštejni, Vikingové -  13.12. 2016

Leden - únor:

I. stupeň

Závody v běhu na lyžích – ve spolupráci s 2. stupněm

Beseda s MUDr. Komárkem – 1. třídy

Lyžařské kurzy  Fanatic klub  Slatiňany– organizuje ŠD a ŠK

Recitační soutěž

Agentura Pernštejni, Vikingové -  1.2. 2016

II. stupeň

Absolvent 2017 - zahájení

Recitační soutěž

Školní kolo olympiády v dějepise – 8. – 9. ročník

Školní kolo olympiády v AJ /6. – 9. ročník/

Školní kolo v ČJ - 8.- 9. ročník

Výtvarná soutěž

Závody v běhu na lyžích - ve spolupráci s prvním stupněm

Agentura Pernštejni, Vikingové -  1.2. 2016

Březen, duben :

I. stupeň

ZÁBAVA PRO VEŘEJNOST -  11. 3. 2017

Zápis do první třídy -  19. 4. 2017

Sportování

Pěvecká soutěž – Slavíci ve školní lavici

Vítání jara – vycházka na bledule

Turnaj Mc Donald´s Cup

Vybíjená 4. – 5. tříd v Havl. Brod

Vědomostní soutěž Všeználek v Chotěboři – 5. ročník

Plavecká výuka pro žáky 5. tříd

Matematický klokan pro žáky 2. – 5. tříd

Výtvarná soutěž

Příprava na Letní slavnost – škola + Sdružení rodičů

Preventivní programy - podle plánu

Projekt Den Země a Čistá Vysočina –

II. stupeň

ZÁBAVA PRO VEŘEJNOST ? - 4.3. 2017

Pythagoriáda – 6.- 7. ročník, školní kolo

Matematický klokan

Sportování v rámci Centra sportu

Programy profesní orientace – 8. ročník

Příprava na Letní slavnost – škola + Sdružení rodičů

Projekt Den Země a Čistá Vysočina

Právo na každý den - 8. ročník

Preventivní programy

Absolvent 2017 - příprava

Návštěva knihovny - 7. ročník

Preventivní programy - podle plánu

Květen - červen:

I. stupeň

Exkurze Velké Pavlovice – 5. Třídy

Atletické dopoledne

Dětský den – ve spolupráci s žáky 9. ročníku

Ukázka dravců a sov,- Seiferos - 23.5. 2017

Přírodovědná soutěž, exkurze Krkonoše, začátek června

Pasování prvňáčků na čtenáře (spolupráce s městskou knihovnou)

Letní slavnost

Fotografování

Preventivní programy - podle plánu

II. stupeň

Absolvent 2017

Přírodovědná soutěž

Ukázka dravců a sov,- Seiferos - 23.5. 2017

Letní slavnost

Sportování v rámci Centra sportu

Malování na Veselém Kopci – 7. Ročník

Fotografování

Preventivní programy - podle plánu

 

Ukončení školního roku 2016/17

Školní  kurzy a výlety: 26. 6. 2017 – 28. 6. 2017,

sportování, projekty - 22.6- 23.6. 2017 ,  

29.6. - třídnické práce, sůavnostní vyřazení žáků 9. tříd

30.6. - vydávání vysvědčení