Etické dílny

dokument publikován: 10.6.2016

Na konci května byly pro 2. a 6. ročníky připraveny etické dílny.  Etické dílny jsou programy primární prevence a jejich hlavním cílem je rozvíjet u dětí pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.  Lektorská společnost ABATOP je nazývá Směrovkou do života dospělých. 2. třídy měly téma Jak se chránit v nebezpečných situacích? Děti se učily pomocí maňáskové hry rozpoznání nebezpečných situací a chování v nich. 6. ročníky  měly  téma Jak překonat starosti ve škole? Účelem bylo pochopit důležitost školní docházky a uvědomit si smysl a potřebu respektování pravidel soužití ve třídě a ve škole. Obě přednášky byly na vysoké úrovni.

Děkujeme.

Věra Josková