Konzultace pro rodiče i žáky - školní rok 2016/2017

 

Indiviudální konzultace  pro žáky i rodiče prosím domlouvejte osobně,  telefonicky nebo v rámci systému Edookit.

Žáci i rodiče mají právo a možnost si domluvit osobní konzultaci s každým pedagogických  pracovníkem - ředitelem, učitelem, školní psycholožkou, speciální pedagožkou,  asistentem pedagoga a vychovatelkou školní družiny nebo externím spolupracovníkem školy