Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení  - čtvrtek  1. září 2016

Ukončení prvního pololetí – úterý  31. ledna 2017

Ukončení druhého pololetí -  pátek  30. června 2017

Prázdniny:

 • Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

 • Vánoční prázdniny  začínají v pátek  23. prosince 2016 skončí v pondělí  2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. Provoz mateřské školy a školní jídelny bude zahájen 3. 1. 2017

 • Pololetní prázdniny -  pátek 3. února  2017

 • Jarní prázdniny -  20. února až 26. února 2017

 • Velikonoční prázdniny  - čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

 • Hlavní prázdniny  - od 1. července  2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí   4. září 2017.

Další termíny:

Plavecký výcvik (4. roč.): zahájení 29. 9. 2016

Sběr papíru: 7. 9. 2016, 21. 9. 2016, 2. 11. 2016, 7. 12. 2016, 11. 1. 2017, 15. 2. 2017, 15. 3. 2017, 12. 4. 2017, 10. 5. 2017, 7. 6. 2017

LVK: 4.2. - 11.2. 2017, vedoucí Lucie Pátková

Zábava pro veřejnost: 11. 3. 2017, Horní  Studenec

Zápis do první třídy:  19. 4. 2017

Zápis do MŠ:       2. 5. 2017  

Letní slavnost: 9. 6. 2017

Přijímací řízení na střední školy:

 • Termín odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – 30. 11. 2016

 • Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – od 2. do 15. 1. 2017

 • Talentová zkouška v konzervatoři –  od 15. do 31. 1. 2017

 • Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole –  28. 2. 2017

 • Konání přijímacích zkoušek na střední školy –  od 12. do 30. 4. 2017

Rodičovské schůzky tradiční:

 • čtvrtek           24. 11. 2016                           zahájení v 16 hod.

 • čtvrtek           20. 4.  2017                            zahájení v 16 hod.

Kulaté stoly o vzdělávání: říjen 2016, březen 2017

Individuální konzultace: na základě dohody v rámci Edookitu

Jednání Školské  rady: 29.8. 2016, od 15 hodin, 30.1. 2017. od 15 hodi n

Ukončení školního roku 2016/17

Školní  kurzy a výlety:26. 6. 2017 – 28. 6. 2017,

sportování, projekty - 22.6- 23.6. 2017 ,  

29.6. - třídnické práce,

30.6. - vydávání vysvědčení

 

Testování SCIO

 1. Stonožka 9. ročník (M,ČJ) - listopad 2016

 2. Stonožka 5. ročník (M,ČJ) - duben 2017

 3. SCATE  anglický jazyk, 4. - 5. ročník,  8. - 9. ročník, duben - květen 2017

 4. ČTENÁŘ 4. - 9. ročník,  březen 2017

 5. Dovednosti pro život, 8. ročník,  březen 2017

Testování České školní inspekce

 1. 5. ročník - matematika, anglický jazyk, člověk a svět práce (vše bude ještě upřesněno), květen 201