Třídy a třídní učitelé - 2016/2017

 I.A - Mgr. Miroslava Bažoutová

 I.B - Mgr. Iva Ošlejšková 

 II.A - Mgr. Ivana Uchytilová

 II.B - Mgr. Monika Konůpková

 III.A - Mgr. Pavlína Málková

 III.B - Mgr. Soňa Sodomková

 IV.A - Mgr. Soňa Voralová

 IV.B - Mgr. Naďa Smejkalová

 IV.C - Mgr. Hana Marková

 V. A - Mgr.Marcela Vomelová

 V. B - Mgr. Gabriela Glosrová

 VI.A -  Mgr. Lucie Pátková

 VI.B -  Mgr. Martin Ležák

 VII.A - Mgr. Marie Pavlíčková

 VII.B - Ing. Věra Josková

 VIII.A - Mgr. Blanka Křivohlavá

 VIII.B - Mgr. Jiří Hromada

  IX.A - Mgr. Zdeněk Drápalík

  IX.B - Mgr. Renata Jarošová