Zájmové kroužky 2016/2017

dokument publikován: 12.9.2016

Zájmové kroužky organizované ve škole 

Název kroužku den čas konání věková kategorie vedoucí kroužku místo počet dětí
Pěvecký sbor (PS) Pondělí 13.30 - 14.30 hod. 4. - 9. třída M. Hojná, B. Křivohlavá hudebna 7.A 21
Florbal CH I. Pondělí 13.30 - 14.30 hod. 2. - 4. třída J. Hromada Velká tělocvična 29
Výtvarný kroužek  Pondělí 13.30 - 14.30 hod. 6. - 9. třída M. Vomelová učebna VV 11
Stolní tenis Pondělí 13.30 - 14.30 hod. 6. - 9. třída Z. Drápalík chodba P3 8
AJ (základy + konverzace) Pondělí 13.30 - 14.15 hod.  5. - 9. třída D. Mastilová třída 7.B 15
Přírodovědný II. Pondělí 13.30 - 15.00 hod.  6. 8. ročník V. Josková  třída 9.A 13
Sboreček (S) Úterý  13.00 - 14.00 hod. 1. - 3. třída P. Málková hudebna 7.A 30
Florbal D  Úterý  6.10 - 7.10 hod. 3. - 9. třída M. Hojná Velká tělocvična 23
Přírodovědný I. Úterý  13.30 - 14.30 hod. 3. - 5. třída M. Pavlíčková třída 7.B 17
Badminton II. Středa 14.00 - 15.00 hod. 6. - 9. třída O. Benc ml. Malá tělocvična 9
Florbal CH II. Středa 13.30 - 15.00 hod. 5. - 7. třída M. Ležák Velká tělocvična 30
Florbal CH III. Středa 6.00 - 7.10 hod. 8. - 9. třída M. Ležák Velká tělocvična 12
Badminton I. Čtvrtek 13.30 - 14.30 hod. 3. - 5. třída L. Pátková Malá tělocvična 17
Volejbal Pátek 13.30 - 14.30 6.- 9. třída R. Jarošová Velká tělocvična 16

Zájmové kroužky  školní družina školní klub

Pozn.: Kroužky jsou nabízeny všem dětem, včetně dětí nenavštěvujících ŠD, ŠK 
Název kroužku čas konání věková kategorie vedoucí kroužku místo počet dětí 
Anglický jazyk Po 14:00 - 14:45 1. .ročník Adéla Málková ŠD I. - 1.B 15
Út 14:00 - 14:45 ŠD I. - 1.B 15
Anglický jazyk Čt 14:00 – 14:45 2 .ročník Adéla Málková ŠD I. - 1.B 16
Čt 14:45 – 15:30 ŠD I. - 1.B 14
Taneční kroužek Pá 13:00 – 14:00 1. – 3. ročník Eva Odvárková Malá tělocvična 22
Kroužek keramiky Čt 14:00 - 16:00 3. - 4. ročník Jiřina Hučková ŠD IV. - 3.B 15
Divadelní kroužek St 13:30 – 15:00 3. - 4. ročník Veronika Hromádková ŠD IV. - 3.B 16
Florbal Po 13.45 14.30 2. ročník Eva Odvárková Malá tělocvična 13

  

 

 

 

 

Kroužky probíhající v rámci řízené činnosti ŠD, ŠK:
ŠD I, ŠD II, ŠD III    
Pondělí – Hry s míčem (13:00 – 14:00)
Úterý - Pohybem ke zdraví (13:00 – 14:00)
Středa – Malí kutilové (13:00 – 14:00)  
Čtvrtek – Výtvarná hodinka(13:00 – 14:00)
ŠD IV, ŠK I, ŠK II    
Pondělí – Výtvarná hodinka (13:00 – 14:00)
Úterý – Pohybem ke zdraví (14:00 – 15:00)
Pondělí – Hry s míčem (14:00 – 15:00)
Pátek – Malí kutilové (13:00 – 14:00)