Základní informace o podmínkách přihlašování žáků do školní družiny a školního klubu 2017/2018

28.8.2017

Školní družina/školní klub

Informace o podmínkách přihlašování, provozu a organizaci školní družiny/klubu pro školní rok 2017/2018

 

Přihlašování do ŠD/ŠK

Na počátku školního roku vyplňte v případě zájmu co nejdříve přihlášku do školní družiny/školního klubu, která bude k dispozici v Edookitu. Obzvláště věnujte pozornost vypsání rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze ŠD/ŠK. Pokud dojde v průběhu roku ke změně údajů, nahlaste ji vychovatelce. Krátkodobou změnu ve způsobu nebo čase odchodu žáka, jeho nepřítomnost apod. hlaste včas příslušné paní vychovatelce nebo prostřednictvím Edookitu. Nestačí ústní vzkazy po dětech a to hlavně z důvodu jejich bezpečnosti.

Školní družina/klub zahajují běžný provoz 4. 9. 2017. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte (kapacita 155 míst) do ŠD/ŠK obdržíte během měsíce září.

 

Provoz ŠD/ŠK, organizace, úplata

Provoz ranní školní družiny – od 6.10 do 7.10 hod (ranní ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří do ní nejsou přihlášení a docházka do ní není povinná). Ranní družina bude vždy na pavilonu P0 (nad jídelnou).

Provoz odpolední ŠD/ŠK – od 11.10 do 16.00 hod.

Ve výjimečných případech lze požádat vychovatelku, aby v 16.00 převedla žáka do MŠ,

ve které je provoz do 16.30.    

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád a pravidla ŠD/ŠK včetně omluvenek. Taktéž přihlášení do všech kroužků na počátku školního roku je závazné a odhlásit se nebo nově přihlásit se lze až v pololetí. Žáci přicházejí po skončení vyučování do ŠD/ŠK samostatně. Pokud žák nedorazí do ŠD/ŠK bez omluvy, vychovatelka za něj nezodpovídá, pouze na tuto skutečnost upozorní rodiče. Žákům není dovoleno opouštět prostory ŠD/ŠK bez vědomí vychovatelek, jelikož za ně po celou dobu pobytu v ŠD/ŠK zodpovídají.

 V každém oddělení ŠD/ŠK jsou během hlavní řízené činnosti dětem nabízeny tyto kroužky:

-         Malí kutilové

-         Výtvarná hodinka

-         Pohybem ke zdraví

-         Hry s míčem

V této době (13.00 – 15.00) je vhodné děti nevyzvedávat, aby se mohly plně věnovat činnosti.

 

Dále nabízíme kroužky, do kterých se mohou hlásit i děti, které ŠD/ŠK nenavštěvují.

Den a hodina jejich konání bude určena podle zájmu dětí a možností vychovatelky nejpozději do 15.9.2017.

-         Anglický jazyk pro 1. ročník

-         Anglický jazyk pro 2. ročník

-         Taneční kroužek (1. – 3. ročník)

-         Kroužek keramiky (3.,4.,5. ročník)

-         Divadelní kroužek (3.,4.,5, ročník)

-         Průprava k míčovým hrám (3., 4.,5. ročník)

-         Florbal (2.,3. ročník)

 

Úplata za ŠD/ŠK (40 Kč měsíčně) bude strhávaná spolu se stravným.

O provozu ŠD/ŠK v době  prázdnin  nebo ředitelského volna v průběhu školního roku budete včas informováni prostřednictvím Edookitu.

S dalšími případnými dotazy a požadavky se obracejte na vedoucí vychovatelku Adélu Málkovou osobně, přes Edookit, gmail nebo na 561 111 426.

Kalendář akcí ZŠ

  • 5.10.2022 Sběr papíru - říjen 2022
  • 6.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 7.10.2022 Přírodovědné klání
  • 13.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 20.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 21.10.2022 Fotografování žáků 1. stupně
  • 18.11.2022 Volno pro žáky základní školy

Kalendář akcí MŠ

  • 5.10.2022 Sběr papíru - říjen 2022
  • 5.10.2022 Prima Vizus

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.