Informace o podmínkách přijetí do ŠD/ŠK

Informace o podmínkách přihlašování, provozu a organizaci školní družiny/klubu pro školní rok 2020/2021

 

Přihlašování do ŠD/ŠK

V případě zájmu vyplňte nejlépe ještě před začátkem školního roku přihlášku do školní družiny/školního klubu, která je k dispozici v Edookitu vždy již srpnu. Obzvláště věnujte pozornost vypsání rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze ŠD/ŠK. Pokud dojde v průběhu roku ke změně údajů, nahlaste ji vychovatelce. Krátkodobou změnu ve způsobu nebo čase odchodu žáka, jeho nepřítomnost apod. hlaste včas příslušné paní vychovatelce nebo prostřednictvím Edookitu. Nestačí ústní vzkazy po dětech a to hlavně z důvodu jejich bezpečnosti.

 

Školní družina/klub zahajují ve školním roce 2020/2021 provoz 2. 9. 2020. Z důvodu mimořádné situace není až do odvolání možné, aby si jiná osoba než sourozenec chodící do stejné školy, vyzvedla žáka osobně v pavilonu školní družiny. Zákonní zástupci a další osoby oprávněné žáka vyzvedávat si jej volají ke vchodu do školy prostřednictvím pracovnice na vrátnici.

 

Provoz ŠD/ŠK, organizace, úplata

Provoz ranní školní družiny – od 6:00 do 7:10

Provoz odpolední ŠD/ŠK – od pondělí do čtvrtka od 11.10 do 16.40, v pátek od 11:10 do 16:00   

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád a pravidla ŠD/ŠK včetně omluvenek. Taktéž přihlášení do všech kroužků na počátku školního roku je závazné a odhlásit se nebo nově přihlásit se lze až v pololetí. Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny (ŠD I až ŠD V) a do školního klubu zařazováni podle věku a tříd, které navštěvují. Celková kapacita je 140 míst ve školní družině a 30 míst ve školním klubu.

 

 Žáci přicházejí po skončení vyučování do ŠD/ŠK samostatně, kromě žáků prvních tříd, kteří přicházejí do školní družiny po obědě vždy s vychovatelkou nebo třídní učitelkou. Pokud žák nedorazí do ŠD/ŠK bez omluvy, vychovatelka za něj nezodpovídá, pouze na tuto skutečnost upozorní rodiče. Žákům není dovoleno opouštět prostory ŠD/ŠK bez vědomí vychovatelek, jelikož za ně po celou dobu pobytu v ŠD/ŠK zodpovídají.

 

 Ve školní družině i klubu se žáci pod vedením vychovatelek zabývají tématy a akcemi uvedenými v plánu činnosti školní družiny, projektovými aktivitami z projektu Šablony II

a mají možnost účastnit se těchto kroužků:

 

Kroužky školní družiny a klubu - 2020/2021

pondělí
13:00 - 14:00 Taneční kroužek

(3.- 5. ročník)

vede Eva Odvárková

 

Buď fit florbal

(1.- 2. ročník)

vede Svatava Vévodová


14:00 - 15:00

Taneční kroužek

(1.- 2. ročník) vede Eva Odvárková

 

Buď fit florbal

(3. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová


15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková

 

Kroužek ručních prací

(1. - 2. ročník) vede Lenka Dočekalová

 

úterý
12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II, ŠD III) vedou vychovatelky příslušných oddělení


13:50 - 14:50

Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

 

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

(2. - 3. ročník) vede Adéla Málková


15:10 - 16:40

Keramika

(1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová


středa
13:00 - 13:40

Kroužek anglického jazyka

(2. B) vede Svatava Vévodová

 

Kroužek anglického jazyka

(1. B) vede Adéla Málková


14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD (3. - 4. ročník) vede Jiřina Hučková 


15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(1. - 2. ročník)

vede Jiřina Hučková

 

Kroužek ručních prací

(3. - 5. ročník) vede Lenka Dočekalová


čtvrtek
13:00 - 14:30

Kluby cizích jazyků (v ŠD)  vede Adéla Málková a Svatava Vévodová

 

Kluby čtenářské gramotnosti (v ŠK) vede Lenka Dočekalová a Jiřina Hučková


15:10 - 16:40

Keramika

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová


pátek

12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II) vedou vychovatelky příslušných oddělení


13:00 - 13:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD III, ŠD IV, ŠD V, ŠK) vedou vychovatelky příslušných oddělení

 

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠK vede Eva Odvárková a Lenka Dočekalová

 

14:00 - 14:45

Kroužek anglického jazyka

(2. A) vede Svatava Vévodová 

 

Úplata za ŠD/ŠK (40 Kč měsíčně) je strhávaná spolu se stravným.

O provozu ŠD/ŠK v době prázdnin nebo ředitelského volna v průběhu školního roku budete včas informováni prostřednictvím Edookitu.

 

S dalšími případnými dotazy a požadavky se obracejte na vedoucí vychovatelku Adélu Málkovou osobně nebo přes Edookit.

Kalendář akcí ZŠ

 • 27.9.2021 Exkurze - archeoskanzen Nasavrky, 6. ročník
 • 30.9.2021 Školení PŠÚ
 • 4.10.2021 Projekt Karel Havlíček Borovský
 • 6.10.2021 SBĚR PAPÍRU - 6. ŘÍJNA 2021
 • 7.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 12.10.2021 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 13.10.2021 Schůzka k projektu Pomáháme školám k úspěchu
 • 14.10.2021 Soutěž Cihla k cihle
 • 14.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 21.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B

Kalendář akcí MŠ

 • 29.9.2021 Kurz bruslení
 • 5.10.2021 2. lekce bruslení
 • 6.10.2021 SBĚR PAPÍRU - 6. ŘÍJNA 2021
 • 11.10.2021 Ukázka tenisové školičky pro děti
 • 12.10.2021 3. lekce bruslení
 • 12.10.2021 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 19.10.2021 4. lekce bruslení
 • 20.10.2021 Logopedická depistáž
 • 22.10.2021 Návštěva městského kina

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.