Informace o podmínkách přijetí do ŠD/ŠK

Informace o podmínkách přihlašování, provozu a organizaci školní družiny/klubu pro školní rok 2021/2022

 

Přihlašování do ŠD/ŠK

V případě zájmu vyplňte nejlépe ještě před začátkem školního roku přihlášku do školní družiny/školního klubu, která je k dispozici v Edookitu vždy již srpnu. Obzvláště věnujte pozornost vypsání rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze ŠD/ŠK. Pokud dojde v průběhu roku ke změně údajů, nahlaste ji vychovatelce. Krátkodobou změnu ve způsobu nebo čase odchodu žáka, jeho nepřítomnost apod. hlaste včas příslušné paní vychovatelce nebo prostřednictvím Edookitu. Nestačí ústní vzkazy po dětech a to hlavně z důvodu jejich bezpečnosti.

 

Školní družina/klub zahajují ve školním roce 2021/2022 provoz 2. 9. 2021. Z důvodu mimořádné situace není až do odvolání možné, aby si jiná osoba než sourozenec chodící do stejné školy, vyzvedla žáka osobně v pavilonu školní družiny. Zákonní zástupci a další osoby oprávněné žáka vyzvedávat si jej volají ke vchodu do školy prostřednictvím pracovnice na vrátnici.

 

Provoz ŠD/ŠK, organizace, úplata

Provoz ranní školní družiny – od 6:00 do 7:10

Provoz odpolední ŠD/ŠK – od pondělí do čtvrtka od 11.10 do 16.40, v pátek od 11:10 do 16:00   

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád a pravidla ŠD/ŠK včetně omluvenek. Taktéž přihlášení do všech kroužků na počátku školního roku je závazné a odhlásit se nebo nově přihlásit se lze až v pololetí. Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny (ŠD I až ŠD V) a do školního klubu zařazováni podle věku a tříd, které navštěvují. Celková kapacita je 140 míst ve školní družině a 30 míst ve školním klubu.

 

 Žáci přicházejí po skončení vyučování do ŠD/ŠK samostatně, kromě žáků prvních tříd, kteří přicházejí do školní družiny po obědě vždy s vychovatelkou nebo třídní učitelkou. Pokud žák nedorazí do ŠD/ŠK bez omluvy, vychovatelka za něj nezodpovídá, pouze na tuto skutečnost upozorní rodiče. Žákům není dovoleno opouštět prostory ŠD/ŠK bez vědomí vychovatelek, jelikož za ně po celou dobu pobytu v ŠD/ŠK zodpovídají.

 

 Ve školní družině i klubu se žáci pod vedením vychovatelek zabývají tématy a akcemi uvedenými v plánu činnosti školní družiny, projektovými aktivitami z projektu Šablony II

a mají možnost účastnit se těchto kroužků:

pondělí

13:45 - 14:30

Základy anglického jazyka pro 1. ročník vede Adéla Krawczyszyn

14:30 - 16:40

Keramika

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

úterý
13:00 - 14:00

Míčové a pohybové hry pro všechny

(všechna oddělení ŠD, ŠK + všechny vychovatelky)

14:15 - 15:00

Základy anglického jazyka pro 2.ročník

vede Svatava Vévodová

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(1. - 2. ročník)

vede Jiřina Hučková


Kroužek ručních prací

(3. - 5. ročník) vede Lenka Dočekalová


středa

13:30 - 14:30

Dramatický kroužek (1. - 6. ročník) vede Svatava Vévodová

 

14:30 - 16:40

Keramika

(1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

čtvrtek

13:00 - 14:00

Taneční kroužek

(3.- 5. ročník)

vede Eva Odvárková


Buď fit florbal

(1.- 2. ročník)

vede Svatava Vévodová

 

14:00 - 15:00

Taneční kroužek

(1.- 2. ročník) vede Eva Odvárková


Buď fit florbal

(3. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

 

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková


Kroužek ručních prací

(1. - 2. ročník) vede Lenka Dočekalová
pátek
13:00 - 15:00

Míčové a pohybové hry pro všechny

(všechna oddělení ŠD, ŠK + všechny vychovatelky) 

Mimo kroužky i v nich se vychovatelky se žáky věnují činnostem v souladu s ŠVP pro ŠD a ŠK. a plánem práce v rámci svých oddělení.

Počítačový kroužek - si povede každá vychovatelka ve svém oddělení 1x týdně, čas si určí a sdělí rodičům do 13. 9. 

Klub čtenářské gramotnosti - si povede každá vychovatelka ve svém oddělení 1x týdně, čas si určí a sdělí rodičům do 13. 9. 

V případě velkého zájmu o Základy anglického jazyka pro 1. a 2. ročník bude vytvořeno více skupin než 1 v každém ročníku.

Kroužky primárně určeny pro 3. - 5. ročník mohou navštěvovat i žáci z druhého stupně, stačí se přihlásit

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.