Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Stloukalová

Telefon: 603 834 028
E-mail: estloukalova@skola.zdirec.czKomunkace možná i přes informační systém Edookit

Konzultační hodiny:

Pondělí: 7.30 - 16:00

Úterý: 7:00 - 14:00

Školní speciální pedagožka pracuje dle etického kodexu, sdělení jsou důvěrná. Osobní údaje jsou zpracovány podle zákona O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, pedagogy i rodiče.

Na začátku školního roku podepisuje zákonný zástupce generální souhlas s činností speciálního pedagoga. Tento souhlas se používá především při programech primární a sekundární prevence, kdy se s třídním kolektivem pracuje na podpoře pozitivních vztahů ve třídě a efektivní spolupráci mezi žáky.

Individuální práci se žákem předchází domluva zakázky s rodičem, kde jsou domluveny podrobnosti práce se žákem. Výjimku tvoří krizová intervence nebo když vyhledá dítě pracovníka samo.

 

Poskytované služby:

pro mateřskou školu

- spolupráce při  besedách o školní zralosti pro rodiče

- diagnostika školní zralosti dětí, následné konzultace s rodiči

- konzultace s pedagogy

pro základní školu

individuální konzultace s učiteli, s rodiči v oblastech obtíží v učení a v chování /psychosomatické obtíže, strach ze školy, obtíže ve třídním kolektivu, výchovné a kázeňské obtíže /osobní problémy / adaptační, náročné události v rodině,.../, způsoby přípravy na výuku
depistáž, diagnostika, intervence v oblasti poruch učení a poruch chování
programy pro třídní kolektivy 
profesní orientace, výběr střední školy - diagnostika pro žáky, konzultace s rodi
Roční plán práce, školní rok 2020/2021

 

 Podzim

Prezentace na schůzkách s rodiči 

Adaptační programy pro třídní kolektivy

Domluva spolupráce s vedoucí mateřské školy a výchovnou poradkyní na nadcházející školní rok

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

 

Zima

Kooperace při  besedě o školní zralosti pro rodiče předškoláků

Diagnostika školní zralosti v mateřské škole, vyhodnocení, konzultace s rodiči

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

Jaro

Kooperace u zápisů žáků do 1. ročníku

Kariérové poradenství pro 8. ročník - diagnostika, vyhodnocování a individuální konzultace

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

Léto

Kariérové poradenství pro 8. ročník - diagnostika, vyhodnocování a individuální konzultace s žáky a rodiči, pomoc při výběru střední školy, exkurze do vybraných zařízení a podniků

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence 

Kalendář akcí ZŠ

 • 26.11.2022 Zpívání u vánočního stromu
 • 29.11.2022 Školní kolo olympiády z českého jazyka
 • 30.11.2022 Exkurze 7.A - Technické muzeum v Brně
 • 1.12.2022 Otevřená škola ve Slatiňanech
 • 1.12.2022 Otevřená škola Slatiňany
 • 1.12.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 2.12.2022 Mikulášská obchůzka
 • 2.12.2022 Mikulášská diskotéka
 • 5.12.2022 Planetárium Brno - exkurze 5.A, 5.B
 • 7.12.2022 Sběr papíru - prosinec 2022
 • 7.12.2022 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 8.12.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 12.12.2022 Christmas Quiz
 • 13.12.2022 Beseda "Nevidomí mezi námi" s Mudr Komárkovou pro 3., 4. a 5. třídy
 • 15.12.2022 Mladý chemik

Kalendář akcí MŠ

 • 29.11.2022 Adventní trhy
 • 2.12.2022 Mikulášská
 • 7.12.2022 Sběr papíru - prosinec 2022
 • 12.12.2022 Vánoční besídka - třídy Zajíčci + Krtečci
 • 13.12.2022 Vánoční besídka - třídy Myšičky + Medvídci
 • 14.12.2022 Vánoční besídka - třídy Veverky + Koťátka
 • 15.12.2022 Vánoční besídka - třída Sovičky
 • 16.12.2022 Vánoční nadílka
 • 19.12.2022 Vánoční vystoupení dětí v domě s pečovatelskou službou

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.