Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Stloukalová

Telefon: 603 834 028
E-mail: estloukalova@skola.zdirec.czKomunkace možná i přes informační systém Edookit

Konzultační hodiny:

Pondělí: 7.30 - 16:00

Úterý: 7:00 - 14:00

Školní speciální pedagožka pracuje dle etického kodexu, sdělení jsou důvěrná. Osobní údaje jsou zpracovány podle zákona O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, pedagogy i rodiče.

Na začátku školního roku podepisuje zákonný zástupce generální souhlas s činností speciálního pedagoga. Tento souhlas se používá především při programech primární a sekundární prevence, kdy se s třídním kolektivem pracuje na podpoře pozitivních vztahů ve třídě a efektivní spolupráci mezi žáky.

Individuální práci se žákem předchází domluva zakázky s rodičem, kde jsou domluveny podrobnosti práce se žákem. Výjimku tvoří krizová intervence nebo když vyhledá dítě pracovníka samo.

 

Poskytované služby:

pro mateřskou školu

- spolupráce při  besedách o školní zralosti pro rodiče

- diagnostika školní zralosti dětí, následné konzultace s rodiči

- konzultace s pedagogy

pro základní školu

individuální konzultace s učiteli, s rodiči v oblastech obtíží v učení a v chování /psychosomatické obtíže, strach ze školy, obtíže ve třídním kolektivu, výchovné a kázeňské obtíže /osobní problémy / adaptační, náročné události v rodině,.../, způsoby přípravy na výuku
depistáž, diagnostika, intervence v oblasti poruch učení a poruch chování
programy pro třídní kolektivy 
profesní orientace, výběr střední školy - diagnostika pro žáky, konzultace s rodi
Roční plán práce, školní rok 2020/2021

 

 Podzim

Prezentace na schůzkách s rodiči 

Adaptační programy pro třídní kolektivy

Domluva spolupráce s vedoucí mateřské školy a výchovnou poradkyní na nadcházející školní rok

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

 

Zima

Kooperace při  besedě o školní zralosti pro rodiče předškoláků

Diagnostika školní zralosti v mateřské škole, vyhodnocení, konzultace s rodiči

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

Jaro

Kooperace u zápisů žáků do 1. ročníku

Kariérové poradenství pro 8. ročník - diagnostika, vyhodnocování a individuální konzultace

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence

Léto

Kariérové poradenství pro 8. ročník - diagnostika, vyhodnocování a individuální konzultace s žáky a rodiči, pomoc při výběru střední školy, exkurze do vybraných zařízení a podniků

Individuální vedení žáků

Intervenční programy pro třídní kolektivy

Konzultace s učiteli

Krizové intervence 

Kalendář akcí ZŠ

 • 28.3.2023 Sportování prvního stupně
 • 28.3.2023 Velikonoce v Betlémě Hlinsko
 • 29.3.2023 Výchovný koncert ZUŠ Chotěboř
 • 29.3.2023 Seminář pro pedagogické pracovníky - ORGPAD
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 30.3.2023 Okrskové kolo Recitační soutěže DDM Junior Chotěboř
 • 30.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 31.3.2023 Velikonoce v Betlémě Hlinsko
 • 31.3.2023 Noc s Andersenem
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna
 • 5.5.2023 Volno pro žáky základní školy
 • 5.5.2023 Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky základní školy

Kalendář akcí MŠ

 • 29.3.2023 Výchovný koncert pro předškoláčky
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.