Distanční výuka - Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 2. 11. 2020

30.10.2020

č.j. ŽŠMŠ ŽnD  204/20

1.             V návaznosti  usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 se od 14.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků první i druhého stupně  ve škole. Platnost opatření se prodlužuje i po 2.11. 2020

2.             Nařízení  má platnost DO ODVOLÁNÍ.

3.              Výuka se pro žáky 1. až 9. tříd realizuje formou distanční výuky podle § 184 a) zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.

4.             Doplňují se následující pokyny:

a) Stravování ve školní jídelně - školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu v období distanční výuky. Všichni žáci jsou od pondělí 2.11. 2020 odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem jidelna@skola.zdirec.cz nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 12.00 do 13.00 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů. Strávníci vstoupí do budovy zadním  vchodem od Městského úřadu, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác. Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází zadním vchodem směrem k Městskému úřadu.

b) Organizace distanční výuky - Veškeré informace o výuce se zadávají   v systému Edookit podle rozvrhu konkrétního předmětu  v dané hodině. Zároveň mají žáci a rodiče k dispozici týdenní přehled učiva a úkolů, který najdou na sdíleném disku konkétní třídy. Odkaz obdrží žáci do svých emailových schránek. Třídní učitelé odešlou odkaz formou zprávy v informačním systému Edookit.

Vyučující zpravidla starších žáků používají vzdělávací a komunikační platformu Google Učebna.

Při nejasnostech se mohou žáci a rodiče obracet na příslušné vyučující nebo třídní učitele podle domluvených informačních kanálů – Edookit, Hangouts, e-mail.

c) Synchronní komunikace (videokonference pro celou třídu či skupinu) - pomocí platformy MEET, zápis o plánované videokonferenci ke konkrétní hodině v Edookitu. Pro žáky je přístupná informace a odkaz v Edookitu.

d) Asynchronní komunikace (komunikace několika osob, např. učitele se skupinkou žáků nebo žáci mezi sebou) - nejlépe využití chatu a videohovoru v prostředí Hangouts.

e) Koordinace synchronních videokonferencí

●        ve všech třídách 1. stupně probíhají  každý den dvě hodiny  videokonferencí

●        v předmětech Čj, M a AJ na druhém stupni  probíhají dvě videokonference týdně

●        v předmětech D, F, CH, Př, Z a druhý cizí jazyk jedna konference  týdně nebo jedna za 14 dní

●        v předmětech Hv, Inf,  Pč, TV, Volitelné předměty, VZ, VO - videokonference podle potřeby, zpravidla jedna za 14 dní

f) Absence v distanční výuce - absence při distanční se bude posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Primárně nezáleží, kdy žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce (videohodiny) je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl učitel individuálně domluven jiný způsob.

Pokud je žák v době distanční výuky nemocen a nemůže se jí účastnit,  informuje rodič o této skutečnosti avízem o docházce a zašle třídnímu učiteli zprávu o předpokládaném průběhu absence. Při známé absenci při synchronní výuce (videohodině) zasílá rodič rovněž avízo o docházce. Při absenci v rámci videohodiny zapíše vyučující absenci nepřítomnému žáku.

Omlouvání absencí v rámci distanční probíhá podle platných pravidel Školního řádu kapitola D, článek III.

V rámci informačního systému Edookit  se všem účastníkům distanční výuky zapisuje hodnota Jiné plnění docházky

g) Nabídka ICT a zprostředkování připojení k internetu  – škola nadále nabízí žákům po dobu distanční výuky k bezplatné výpůjčce  vybavení – tablet, notebook nebo PC a v omezeném množství i dočasné připojení k internetu.  Případní zájemci se mohou přihlásit třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Pozn. Dočasné připojení k internetu bude možné zprostředkovat, pokud škola obdrží od společnosti T Mobile vouchery k realizaci připojení. Škola již podala žádost a čeká na vyřízení.

h) Podrobné informace týkající tzv. ošetřovného najdete ZDE

Závěr 

V § 184 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vymezují způsoby a podmínky distančního vzdělání. Především se stanovuje:

 a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je školní vzdělávání povinné a zároveň 

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 30. 10. 2020

 

                                                                                                                            Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.