Dodatek č. 3  k  Organizaci provozu základní školy ve školním roce 2020/2021

1.10.2020

č.j. ŽŠMŠ ŽnD  186/20

I.   Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 se od 5.10. 2020 omezují nebo zakazují určité činnosti a shromáždění

II.   Dokument Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 (včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 18. 9. 2020) zůstává v platnosti v plném znění.

III.  Doplňují se následující pokyny:

a)   podle odstavce 5 a 6 nařízení č. 11 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  (ZDE) se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

b)   výuka tělesné výchovy  a sportovních her na druhém stupni bude realizována podle rozvrhu. Příslušný vyučující zajistí vhodnou vzdělávací náplň a výuka bude probíhat ve venkovním prostoru. Žáci druhého stupně v den, kdy probíhá výuka tělesné výchovy, přijdou vhodným způsobem oblečeni a obuti. Poučení provedou příslušní učitelé tělesné výchovy.

c)    v hodinách hudební výchovy a  podobných aktivitách školní družiny se zakazuje zpěv. Vyučující hudební výchovy se zaměří na užívání hudebních nástrojů a reprodukci  ukázek různých hudebních stylů vážné i současné hudby.

d)     činnost sportovních kroužků a sborového zpěvu se až do odvolání pozastavuje.

IV.   Pokyny uvedené v článku III.  nabývají účinnosti v pondělí 5. 10. 2020 a platí do  odvolání.

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 1. 10. 2020

 

                                                                                              Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.