Projekt Moje první firma – novinky a rekapitulace

25.5.2015
Již v předchozích vydáních tohoto periodika jsme Vás informovali o projektu Moje první firma, na kterém spolupracuje naše škola spolu s pěti školami z Jihomoravského kraje. Dovolte, abychom Vám poskytly novinky z tohoto vydařeného evropského programu. Přihlášení žáci jednou týdně ve středu dobrovolně navštěvují zájmový úvar, v němž se postupem času ustálily dvě skupiny. Jedna, převážně chlapecká, druhá, většinově dívčí.

Již v předchozích vydáních tohoto periodika jsme Vás informovali o projektu Moje první firma, na kterém spolupracuje naše škola spolu s pěti školami z Jihomoravského kraje. Dovolte, abychom Vám poskytly novinky z tohoto vydařeného evropského programu. Přihlášení žáci jednou týdně ve středu dobrovolně navštěvují zájmový úvar, v němž se postupem času ustálily dvě skupiny. Jedna, převážně chlapecká, druhá, většinově dívčí. Program kroužku vychází především z aktivního přístupu všech žáků, přičemž pedagogové tam fungují v rolích jakýchsi odborných konzultantů. Žákům je nechána patřičná volnost jejich nápadům a kreativitě, čehož v žádném případě nezneužívají. Ostatně, přesvědčte se sami o výsledcích jejich práce.

Na škole vznikly dvě žákovské fiktivní firmy, podle jejichž názvu snadno odhalíte, jaká genderová skupina žáků je zde zastoupena. Firma SpoFert – Miloš Havel se zaměřuje na komplexní návrh, stavbu, montáž či demontáž sportovišť (sportovních hal apod.) a volnočasových míst (dětská hřiště apod.). V nabídce společnosti je i pořádání volnočasových aktivit (dětských táborů, specializovaných vzdělávacích a pohybových kurzů). Oproti tomu druhá fiktivní firma – DreamStyle – nabízí návrh a výrobu textilií a jejich následný prodej. Obě společnosti jsou oficiálně zaregistrovány pod hlavičkou Centra fiktivních firem (CEFIF, Praha NÚV), v němž 90% společností funguje na středních školách. Zastoupení základních škol je tedy početně mizivé a v této oblasti patří naše škola mezi inovátorské. Ve srovnání s ostatními školami zapojených do projektu Moje první firma patříme mezi nejaktivnější.

Žáci byli nuceni vyplnit a odeslat celou řadu administrativních formulářů, museli požádat o vydání fiktivního živnostenského listu, zapsání do obchodního rejstříku či si museli naleznout bankovní ústav, kterému svěří své bohužel ne-skutečné peněžní prostředky apod. Všechny potřebné formuláře se reálně podobají skutečným tiskopisům. Žáci se tak učí různým kompetencím, jsou nuceni řešit nastalé problémy, spolupracovat v týmu, učí se základům obchodní i mezilidské korespondence. Dále žáci ve svých firmách vytvořili zajímavé marketingové nástroje pro sebeprezentaci své společnosti. Jednalo se například o: reklamní letáček, vizitku, logo, propagační firemní foto, prezentační video, slogan, powerpointovou prezentaci apod. Většina fiktivních firem mezi sebou čile obchoduje, i obě naše společnosti nezůstávají v počtu uskutečněných obchodů pozadu.

Pokud bychom měli rekapitulovat přínos projektu, lze s jistotu tvrdit, že se jednalo o program velmi užitečný. Činnost fiktivních firem se v žádném případě neomezuje jen na samotné ekonomické poznatky a zkušenosti, nýbrž žáci v něm rozvíjí tolik potřebné mezipředmětové vazby a zdokonalují různé kompetence. I když možná většina z nich do budoucna nebude podnikat, často ve svém životě využijí zásady korespondence, administraci formulářů na úřadech, spolupráci v týmu a další dovednosti, jenž se učitelé svým žákům snažili pomocí tohoto programu vštěpit. Vedení školy se zároveň  rozhodlo navázat na úspěšný projekt zřízením povinně volitelného předmětu pro žáky osmých ročníků. Do něho se do této chvíle přihlásilo 17 žáků.

Na závěr dovolte, abychom Vám ukázali vybrané marketingové nástroje našich obou fiktivních firem:

Logo fiktivní firmy SpoFert:

Logo fiktivní firmy Dreamstyle:

 

Reklamní letáček SpoFert:

Reklamní letáček Dreamstyle:

Propagační firemní foto SpoFert:

Slogan SpoFert: „Vaše sny, naše realita“

Vedení firmy Dreamstyle:

Slogan DreamStyle: „Šaty dělají člověka.“

Pokud někoho z nás činnost fiktivních firem zaujala, budeme rádi, když navštívíte webové stránky (dostupné i z webu školy): https://sites.google.com/site/spofertzdireccz/

Veliké poděkování patří našim poctivě pracujícím žákům!

Mgr. Martin Ležák, Ivana Martincová

 

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.