Organizace a pravidla fungování základní školy a mateřské školy od 12.4. 2021

7.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ZDE),  materiálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (ZDE), materiálu MŠMT Manuál Covid-19 Testování ve školách, duben 2019 (ZDE)  dalších dokumentů stanovuji s platnost od 12.4. 2021 následující opatření a pravidla:

I.         Předškolní vzdělávání 

Děti v povinném předškolním vzdělávání budou rozděleny na tři skupiny, zahájení 12.4. 2021. V každé skupiněcpúsobí  dvě učitelky (učitel) a vedoucí pracovník koordinuje činnost osobní přítomností na pracovišti. Děti nemají povinnosti nosit roušky. Zaměstnanci mají povinné  respirátory a budou vždy na začátku týdne v pondělí a dále ve čtvrtek absolvovat na pracovišti antigenní testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Provozní doba mateřské školky bude omezena do 16 hodin. Testování dětí  bude probíhat  dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek,  poprvé tedy v pondělí 12.4. 2021. Vždy při příchodu do mateřské školy a za přítomnosti zákonného zástupce. Podrobnosti zpracuje vedoucí učitelka mateřské školy. Testovací sady jsou samoobslužné, neinvazivní a provádí se stěr z krajní části nosu (cca 2,5 cm od okraje nosní dírky). V naší škole se budou používány testové sady SINGCLEAN. V následujícím odkaze najdete instruktážní video o použití sady SINGCLEAN (ZDE) dále připojujeme odkaz na instruktážní leták (ZDE). Veškeré informace o testování ve školství najdete na stránkách testovani.edu.cz. Testování dětí budeme provádět co nejcitlivěji a vždy s ohledem na individuální pocity a kondici každého dítěte.

II.      Vzdělávání na prvním stupni - rotace celých tříd.

V prvním týdnu  od 12.4. 2021 budou v škole prezenčně přítomny třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3. A, 3.B.  V dalším týdnu (od 19.4. 2021) budou v škole prezenčně přítomny třídy  4.A, 4.B, 5.A, 5.B.  Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu včetně anglického jazyka, informatiky atd. V případě omezení fungování některých předmětů  (např. Tv a HV) budou žáci trávit tento čas ve venkovním prostoru. Žáci mají  povinnosti nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory a budou vždy na začátku týdne v pondělí a dále ve čtvrtek absolvovat na pracovišti antigenní testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR)

III.   Provoz školní družiny

Po ukončení výuky bude fungovat v plném rozsahu školní družina. Každou třídu povede jedna vychovatelka a případně další pedagogický pracovník dle domluvy.  Žáci mají  povinnosti nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory a budou vždy na začátku týdne v pondělí a dále ve čtvrtek absolvovat na pracovišti antigenní testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Provozní doba školní družiny je omezena do 16 hodin. Tzv. ranní družina bude nahrazena možným pobytem dětí v kmenové třídě již od 6.30 hod. za přítomnosti třídní učitelky nebo jiného pedagogického pracovníka.

IV.  Speciální skupiny v základní a  mateřské škole

Pro děti rodičů vybraných profesí (uvedeno v článku 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) budou v mateřské i základní škole vytvořeny speciální skupiny, kam budou moci děti prvního stupně základní školy  v distančním režimu  a děti mateřské školy ve věku 2 až 5 let docházet. Podrobné informace podává vedoucí učitelka mateřské školy a ředitel školy.

V.   Testování žáků základní školy

Testování budeme  provádět  vždy v pondělí a ve čtvrtek  první vyučovací hodinu přímo ve třídě. Při testování budou třídním učitelkám pomáhat další pedagogičtí a provozní pracovníci. Po individuální domluvě lze zajistit přítomnost zákonného zástupce při testování. První den testování (12. 4. 2021) bude v každé třídě přítomna školená zdravotnice a  minimálně  jedna další  osoba k výpomoci. Testovací sady jsou samoobslužné, neinvazivní a provádí se stěr z krajní části nosu (cca 2,5 cm od okraje nosní dírky). V naší škole budou používány testové sady SINGCLEAN. V následujícím odkaze najdete instruktážní video o použití sady SINGCLEAN (ZDE) dále připojujeme odkaz na instruktážní leták (ZDE). Veškeré informace o testování ve školství najdete na stránkách testovani.edu.cz (ZDE) Testování dětí budeme provádět co nejcitlivěji a vždy s ohledem na individuální pocity a kondici každého dítěte.

VI.      Vzdělávání na druhém stupni - plně distanční výuka.

Možnost skupinových  konzultací do max. počtu šesti osob. V týdnu od 19. 4. 2021 se zahájí  v podobném režimu, který fungoval v únoru 2021. Podrobné informace obdrží žáci od třídního učitele.  Žáci mají  povinnosti nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory. Žáci i pedagogvé, kteří se účastní skupinových konzultací jsou povinní absolvovat antigenní testování v termínech a podle pravidel uvedených v článku V. (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Žáci docházející k individuálním konzultacím ( konzultace 1 učitel x 1 žák) nemusí absolvovat testování.

VII.    Stravování ve školní jídelně

Žákům osobně přítomným ve škole se poskytuje stravování ve školní jídelně. Toto neplatí pro žáky druhého stupně, kteří jsou ve škole přítomni v rámci individuálních či skupinových konzultací

Školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu všem žákům, kteří jsou v distančním režimu výuky (netýká se tedy dětí v mateřské škole). Všichni žáci jsou odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem: jidelna@skola.zdirec.cz  nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne.  Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 12.30 do 13.00 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů.  Strávníci vstoupí do budovy hlavním vchodem, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác.  Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází hlavním vchodem

VIII.  Závěr

Pro úspěšné a nekomplikované fungování školy je zcela zásadní odpovědný přístup žáků, rodičů a zaměstnanců v otázce akutního zdravotního stavu. Do školy mohou mít přístup pouze osoby bez příznaků respiračních chorob nebo jiných příznaků, které mohou indikovat onemocnění COVID-19.  Především se jedná o tyto příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku,  bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

Osoby, u kterých budou tyto a obdobné příznaky zjištěny, musí školu okamžitě opustit.

V odkazu ZDE najdete jednoduché schéma postupu při zjištění pozitivity testu nebo přímo onemocnění.

Prosíme rodiče, aby velmi zodpovědně zvážili zdravotní stav dítěte a v případě i malých potíží ho raději nechali z preventivních důvodu doma. Chrání tak zdraví svého dítěte i všech ostatních.

Děkuji za pochopení  

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 7. 4. 2021                             Mgr. Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.