Organizace provozu základní školy a mateřské školy ve školním roce 2020/2021 od 10.5. 2021

6.5.2021

č.j. ŽŠMŠ ŽnD  113 /21

Vzdělávání v mateřské škole
v mateřské škole se od 10. 5. 2021 obnovuje provoz ve všech odděleních. Pro děti v mateřské škole NEPLATÍ   povinnost pravidelného testování a povinnost zakrývání dýchacích cest rouškou. Zaměstnanci mají povinné  respirátory a budou vždy jedenkrát týdně   v pondělí testováni  antigenními testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Speciální skupina v mateřské škole (pro děti rodičů vybraných profesí) již nebude organizována.

Vzdělávání na prvním stupni základní školy - rotace celých tříd.
Rotace celých tříd na prvním stupni pokračuje v nastaveném režimu, V týdnu od 10.5. 2021 jsou prezenčně přítomny třídy     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3. A, 3.B. V dalším týdnu (od 17. 5. 2021)  budou ve škole prezenčně přítomny třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu včetně anglického jazyka, informatiky atd. V případě omezení fungování některých předmětů  (např. Tv a HV) budou žáci trávit tento čas ve venkovním prostoru. Žáci mají  povinnosti nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory. Žáci a pedagogičtí zaměstnanci budou vždy na začátku týdne v pondělí absolvovat na pracovišti antigenní test (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Pohybové a sportovní činnosti nejsou omezeny ve venkovním  prostoru.

Vzdělávání na druhém stupni základní školy - rotace celých tříd.
Po týdnech se střídá prezenční a distanční výuka pro žáky celých tříd. Prezenční i distanční výuka se realizuje podle stávajícího rozvrhu hodin, který je uveden v informačním systému Edookit. Týdenní cyklus je nastaven  pro jednotlivé třídy takto:

a) týden  od 10.5. 2021 do 14.5. 2021 (lichý  týden) – prezenční výuka třídy 6.A, 8.A, 8.B., 8.C

b) týden do 17.5. 2021 do 21.5. 2021 (sudý týden) - prezenční výuka třídy 7.A, 7.B, 9.A, 9.B

Skupinové konzultace jsou zrušeny. Prezenční individuální konzultace pro žáky základní školy budou probíhat na základě dohody vyučujících a zákonných zástupců.

Žáci mají  povinnost nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory . Žáci druhého stupně  budou vždy na začátku týdne v pondělí a dále ve čtvrtek absolvovat antigenní testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR).

Provoz školní družiny
Po ukončení výuky bude fungovat v plném rozsahu školní družina pro žáky prvního stupně v prezenční výuce. Každou třídu povede jedna vychovatelka a případně další pedagogický pracovník dle domluvy.  Žáci mají  povinnosti nosit roušky, zaměstnanci mají povinné  respirátory a budou vždy na začátku týdne v pondělí absolvovat na pracovišti antigenní testy (kromě výjimek určených nařízením MZČR). Provozní doba školní družiny je omezena do 16 hodin. Rodiče (jiné určené osoby)  nebudou vstupovat do pavilonu P1 nebo jiných prostor, kde se děti nachází. Rodiče vyčkají na příchod dítěte ve vestibulu školy. Požadavek na odchod dítěte z družiny, pokud ho rodič vyzvedává osobně, zprostředkuje zaměstnanec školy - pracovnice na vrátnici.

Tzv. ranní družina bude nahrazena možným pobytem dětí v kmenové třídě již od 6.30 hod. za přítomnosti třídní učitelky nebo jiného pedagogického pracovníka.

Speciální skupina v základní škole
Pro děti rodičů vybraných profesí (uvedeno v článku 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) je v  základní škole vytvořena speciální skupina, kde se účastní  děti prvního stupně základní školy  v distančním režimu. Podrobné informace podává  ředitel školy.

Testování žáků 2. stupně základní školy
Testování budeme  provádět  vždy v pondělí a ve čtvrtek  první vyučovací hodinu přímo ve třídě. Povinnost testování dvakrát týdně platí pouze pro žáky 2. stupně. Žáci prvního stupně se testují pouze jednou týdně v pondělí. Při testování budou třídním učitelkám a učitelům  a přítomným pedagogům pomáhat další pedagogičtí a provozní pracovníci. Po individuální domluvě lze zajistit přítomnost zákonného zástupce při testování. Testovací sady jsou samoobslužné, neinvazivní a provádí se stěr z krajní části nosu (cca 2,5 cm od okraje nosní dírky). V naší škole budou používány testové sady SINGCLEAN. V následujícím odkaze najdete instruktážní video o použití sady SINGCLEAN (ZDE), dále připojujeme odkaz na instruktážní leták (ZDE). Veškeré informace o testování ve školství najdete na stránkách testovani.edu.cz (ZDE) Testování dětí budeme provádět co nejcitlivěji a vždy s ohledem na individuální pocity a kondici každého dítěte.

Stravování ve školní jídelně pro osobně přítomné žáky
Žáci, kteří se účastní  prezenční výuky, mají  automaticky přihlášený oběd.
Žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině, s doprovodem pedagogického pracovníka a podle rozpisu příchodů tříd do školní jídelny.
Do prostoru před školní jídelnou vstupuje vždy jedna skupina, žáci si myjí ruce a dezinfikují a poté vstupují do prostoru školní jídelny.
Žáci si samostatně berou tác na jídlo, příbor obdrží od doprovázejícího. Hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně.
Žáci se usazují ve školní jídelně tak, aby byla co nejvíce dodržovaná doporučená  distance. Žáci mohou bez omezení přicházet samostatně pro přídavek.
Z jídelny odchází žáci samostatně či ve skupinách,  odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny.
V případě nemoci žáka první den prezenční výuky nebude školní jídelna vydávat stravu rodičům do jídlonosičů.
Stravování ve školní jídelně pro žáky v distanční výuce 
Školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu v období distanční výuky. 
Všichni žáci jsou odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem jidelna@skola.zdirec.cz nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. 
Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 13.30 do 13.50 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů. 
Strávníci vstoupí do budovy hlavním vchodem, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác. 
Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází hlavním vchodem.
Další pokyny a pravidla
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky nebo respirátory (dospělá osoba vždy) po celou dobu pobytu ve škole.
Vstup do budovy a odchod osob  z budovy školy
Žáci a zaměstnanci budou vstupovat do budovy a odcházet hlavním vchodem. Ostatní osoby budou též vcházet do budovy školy hlavním vchodem. Žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy dodržují zásady sociální distance. Po vstupu do budovy odcházejí neprodleně do prostorů šaten, kde se bez otálení odbaví a pokračují do pavilonu, kde mají kmenovou třídu. Před vstupem do pavilonu provádí dezinfekci rukou. Při odchodu ze školy žáci opět bez otálení opustí prostor šaten a odcházejí hlavním vchodem.

Ostatní záležitosti
Sportovní činnosti  ve venkovním prostoru jsou povoleny a není při nich vyžadována rouška. 
Zájmové kroužky pro žáky jsou zrušeny. 
Třídní učitelé, další vyučující  a vychovatelky školní družiny ve spolupráci s provozními pracovníky školy zajišťují nezbytné hygienické zázemí a řádné větrání vnitřních prostor.
Do budovy školy  nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob. Pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v nejkratším čase opustí budovu školy.
V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v aktualizovaném vydání Manuálu MŠMT.
Vstup jiných osob (rodičů a dalších) do budovy je omezen. Vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost (pavilony P1, P2, P3, P0, sportoviště), bude umožněn jen výjimečně.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 6.5. 2021


                                                                                                                                         Ota Benc, ředitel školy

Kalendář akcí ZŠ

 • 27.9.2021 Exkurze - archeoskanzen Nasavrky, 6. ročník
 • 30.9.2021 Školení PŠÚ
 • 4.10.2021 Projekt Karel Havlíček Borovský
 • 6.10.2021 SBĚR PAPÍRU - 6. ŘÍJNA 2021
 • 7.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 12.10.2021 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 13.10.2021 Schůzka k projektu Pomáháme školám k úspěchu
 • 14.10.2021 Soutěž Cihla k cihle
 • 14.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 21.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B

Kalendář akcí MŠ

 • 29.9.2021 Kurz bruslení
 • 5.10.2021 2. lekce bruslení
 • 6.10.2021 SBĚR PAPÍRU - 6. ŘÍJNA 2021
 • 11.10.2021 Ukázka tenisové školičky pro děti
 • 12.10.2021 3. lekce bruslení
 • 12.10.2021 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 19.10.2021 4. lekce bruslení
 • 20.10.2021 Logopedická depistáž
 • 22.10.2021 Návštěva městského kina

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.